För att navigera mellan sidorna, svajpa åt vänster eller höger.