Faktura

Från:

Storås Industrigata 20
424 69 Angered

BankGiro nummer : 5372-7152

Fakturanummer 0119
Fakturadatum mars 13, 2023
Förfallodag mars 29, 2023
Att betala 13 975,00 Kr
Till:
Pro Garden Sverige AB

AUGUST BARKS GATA 25 B
421 32 Västra Frölunda
Västra Götalands län

Antal Tjänst Summa ex. momsSumma ex.moms
5 TLP 10 Truck C2 2 236,00 Kr11 180,00 Kr
Summa ex.moms 11 180,00 Kr
Moms 2 795,00 Kr
Att betala 13 975,00 Kr