Handläggare insatsverksamhet J3

  • Skövde
  • Fast månads- vecko- eller timlön USD / Month

Website Försvarsmakten

Vanlig anställning

Om tjänsten

Västra Militärregionen har nu möjlighet att erbjuda en tjänst som civil handläggare.

Befattningen är placerad vid insatsledningsavdelningen (J3) i Västra Militärregionens stab i Skövde.

J3 leder den territoriella verksamheten på mandat av C MR Väst, detta sker huvudsakligen från vår ledningscentral – JOC.

I grundberedskap utgörs avdelningens arbete huvudsakligen av:

• Upprätthållande av regional lägesbild (såväl militär som civil)
• Ledning av insatser med beredskapsenheter
• Ledning av regionala operationer
• Ledning av beredskapsoperationer

Vid höjd beredskap leds även hemvärnsförband.

C MR Väst är direkt underställd C OPL avseende territoriell verksamhet och verksamheten koordineras mellan vår JOC och Operativa stabens JOC.

Som handläggare insatsverksamhet kommer du vara del av insatsledningen och arbeta med flera olika aspekter av vår verksamhet. Exempelvis:

• Tjänstgöra i JOC
• Ta fram lägesbilder
• Delta i planeringar av insatser och operationer
• Handlägga tillträdesärenden för utländska förband och trupp
• Handlägga skyddsobjektsbeslut
• Utforma skrivelser
• Förbereda beslutsunderlag
• Avdelningsintern administration

Då befattningen är ny kommer vi tillsammans att utforma dess innehåll utifrån organisationens krav och dina förutsättningar. Arbetet bedrivs huvudsakligen i olika former av arbetslag, antingen i form av ledningslag eller planlag, både med personalen i avdelningen och tillsammans med andra delar av staben. Din roll är till stor del att bidra till att militära chefer kan fatta rätt beslut, på rätt underlag.

Personalen i staben består av officerare, kontinuerligt tjänstgörande soldater samt ett flertal civila handläggare. Det finns även möjlighet till intern rörlighet i staben och förbandet och därmed förutsättningar för personlig utveckling även på längre sikt. 

Kvalifikationer

Svenskt medborgarskap

B-körkort

Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Såväl på svenska som på engelska.

Meriterande

Genomförd värnplikt

Tidigare engagemang i Försvarsmakten, såsom exempelvis utlandstjänstgöring

Erfarenhet av arbete i militär eller civil stab

Erfarenhet av arbete med sekretessbelagd information

Tidigare engagemang i frivillig försvarsorganisation

Kunskap om planeringsmetoden PUT

Personliga egenskaper

Vi söker dig som avser ha ett långt engagemang i Försvarsmakten. God förmåga att arbeta i lag är avgörande och en egenskap som Försvarsmakten lägger stor vikt vid. Du känner dig även trygg med att leda arbetet i arbetsgrupper. Flexibilitet är också en viktig egenskap då avdelningens arbete till stor del handlar om att hantera oväntade händelser. 

Du har tidigare arbetat inom exempelvis säkerhetsbranschen, inom logistik eller vid någon myndighet och är van att hantera ärenden av olika slag. Du är problemlösningsfokuserad men förstår att hantera förvaltningsrelaterade regler och styrningar.

Givetvis är du väl insatt i och följer Försvarsmaktens värdegrund.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt om anställningen

Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning.

Tjänsteresor, jour/ beredskap och deltagande i övningar förekommer.

Arbetsort är Skövde.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-07-01 Din ansökan skall innehålla ett CV samt ett personligt brev.

För upplysning om befattningen

C J3, mj Johan Zackrisson

Nås via växeln på tfn 0500-46 50 00.

Fackliga representanter

• Officersförbundet, Göran Hjert
• Försvarsförbundet, Helena Astanius
• SEKO försvar,  Lola Ahlgren
• SACO , Charlotta Torstensson Edman
Samtliga nås via växeln på tfn 0500-46 50 00.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
——————————————————–
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

To apply for this job please visit arbetsformedlingen.se.